Cennik

PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE ŻŁOBEK „MALUSZKOWO” OTRZYMAŁ DOTACJĘ W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ NA ROK 2021, W ZWIĄZKU Z CZYM PONIŻSZE CENY ZOSTANĄ POMNIEJSZONE O 80 ZŁ MIESIĘCZNIE W KAŻDYM Z PAKIETÓW OD 1 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021.

Niemniej, do czasu podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim obowiązują ceny z poniższego taryfikatora, po podpisaniu umowy natomiast otrzymają Państwo zwrot kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy do czasu podpisania umowy pomnożonej o kwotę 80 zł. Po podpisaniu przez żłobek umowy z MUW wysokość czesnego będzie już pomniejszana w każdym miesiącu o 80 zł.

Posiadamy ofertę „szytą na miarę” potrzeb dzieci i rodziców, dlatego proponujemy trzy rozwiązania:

Pakiet 1 podstawowy: całodzienny pobyt dziecka w Maluszkowie

 • – Czesne 690 zł
 • – Dzienna stawka wyżywienia 13,50 zł: I i II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek

Pakiet 2 . Pobyt dziecka do pięciu godzin:

 • Czesne 590 zł
 • Dzienna stawka za wyżywienie 11 zł: I i II śniadanie, dwudaniowy obiad

Pakiet 3 adaptacyjny: pobyt dziecka do 3 godzin w celach:

Czesne 350 zł
Dzienna stawka za wyżywienie do uzgodnienia: I i II śniadanie lub dwudaniowy obiad.

Opłaty są wnoszone, zgodnie z umową, do 7 dni od daty otrzymania faktury.

UWAGA! Za niewykorzystane posiłki, w przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie są pobierane opłaty.

***

Poza podstawowym obowiązkiem świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych określonych w umowie, w ramach czesnego zapewniamy:

 • – zajęcia sensoryczne,
 • – zajęcia muzyczne z wykorzystaniem instrumentarium Orffa,
 • – zajęcia muzyczne, tzw. gordonki,
 • – zabawa z j. angielskim,
 • – opiekę psychologa, a w razie potrzeby indywidualną konsultację psychologiczną dla rodziców,
 • – opiekę logopedyczną, tj. badania przesiewowe,
 • – zajęcia plastyczne, w tym „robótki ręczne”
 • – organizację imprez okazjonalnych (Dzień Babci, Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Mikołaj i spotkanie Wigilijne, warsztaty, prelekcje tematyczne dla rodziców i inne),
 • – ubezpieczenie dziecka od NNW na kwotę 20.000,00 zł
MAXI
czesne
690miesięcznie
 •  do 10 godzin
 •  pełny pakiet zajęć
 •  I i II śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek
 • 13,50 zł dziennej stawki za wyżywienie
MIDI
czesne
590miesięcznie
 •  pobyt do 5 godzin
 • godziny do ustalenia
 • śniadanie i obiad
 • 11 zł dziennej stawki za wyżywienie
MINI
czesne
350miesięcznie
 • pobyt do 3 godzin
 • godziny do ustalenia
 • posiłek do uzgodnienia
ADAPTACJA
czesne
BEZPŁATNAdo 3 dni
 •  adaptacja trwa do 3 dni
 •  możliwy udział w wybranych zajęciach
 • możliwy bezpłatny jeden posiłek