Rekrutacja

Rekrutacja do Maluszkowa co do zasady ma charakter ciągły w miarę dostępnych miejsc w żłobku

Kryteria przyjęć:

 w chwili przyjęcia dziecko musi mieć ukończone pół roku życia,

  kolejność zgłoszenia, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice w związku z podjęciem pracy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki,

 pierwszeństwo dla dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszego żłobka;

wpłata wpisowego 190 zł (w przypadku odmowy przyjęcia dziecka opłata jest zwracana).

W przypadku zgłoszenia się większej ilości dzieci niż założona liczba, tworzy się listę rezerwową.

Pomiędzy Żłobkiem a rodzicami/opiekunami zawierane są umowy cywilno-prawne na okres 12 miesięcy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Terminy rekrutacji:

Zapraszamy cały rok!
Rekrutacja ma charakter ciągły, w miarę dostępnych miejsc.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Uwaga! Promocja

Od roku przedszkolne 2017/2018 obniżyliśmy czesne!

Za całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu czesne wynosi jedynie 200 zł, a za pobyt dziecka do 5 godzin – jedynie 100 zł.

Warto pamiętać, że w ramach tej stałej opłaty oferujemy m.in.:

– codzienne zabawy z j. angielskim

– 2x w tygodniu zajęcia judo

– 2x w tygodniu zajęcia muzyczne

– 2x w tygodniu robótki ręczne2x w tygodniu zajęcia logopedyczne

– wsparcie psychologiczno-pedagogiczne zarówno dla dzieci jak i rodziców

– i inne: więcej.