Nasza misja

Naszą misją jest zabieganie o wieloaspektowy, harmonijny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonymi uzdolnieniami oraz możliwościami rozwojowymi.

Osiągamy to dzięki wszechstronnemu kształceniu zmysłów oraz swobodzie w wychowaniu. Stosujemy pedagogikę bezpośrednio skierowaną na dziecko, jego potrzeby, spontaniczność, aktywność, samostanowienie oraz dążenie do niezależności od dorosłych.

Promujemy prawidłowe postawy, wartości i zachowania  potrzebne do rozwinięcia umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń, które ułatwią im dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia.
Zapewniamy dzieciom edukację poprzez rozbudzanie ciekawości na otaczający świat.
Współpracujemy z instytucjami i osobami, które mogą nas  wspierać w działaniach.

Założenia naszego Żłobka są wartością dla wszystkich pracowników bez wyjątku!