Europejska Fundacja Kultury

Kim jesteśmy?

Europejska Fundacja Kultury istnieje od 1992 r. początkowo działała w obszarze wydawniczym dotowana przez Ministra Kultury i Fundację im. S. Batorego następnie poszerzyła obszar działalności o organizację szkoleń i warsztatów dla różnych grup wiekowych. Fundacja zrealizowała min. 5 projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Nasze projekty

„Równy start do kariery” skierowany wychowanków z domów dziecka

opis

„Pierwszy krok na rynek pracy” skierowany do uczniów szkół zawodowych
Nauka+zawód = Praca. Oferta dla techników” skierowany do uczniów szkół zawodowych
„Kobiór łączy pokolenia” – skierowany do prawie wszystkich grup wiekowych małej społeczności Kobióra (woj. Śląskiej) 

Ponadto Fundacja współracowała i współpracuje nadal z jednostkami samorządu terytorialnego, np. z Urzędem Marszałkowskim w kwestii Zakładów Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych, czy z Miastem st. Warszawy jako partnerze w zakresie wspólnego przygotowania wniosków o dofinansowania projektów. 

Z Fundacją współpracują specjaliści z zakresu różnych dziedzin, m.in. psychologii, prawa, muzyki, angielskiego, a także konsultanci funduszy europejskich.

Główna siedziba mieści się w Katowicach, natomiast w Warszawie prowadzi dodatkowo biuro.