Europejska Fundacja Kultury

Kim jesteśmy?

Europejska Fundacja Kultury istnieje od 1992 r. początkowo działała w obszarze wydawniczym dotowana przez Ministra Kultury i Fundację im. S. Batorego następnie poszerzyła obszar działalności o organizację szkoleń i warsztatów dla różnych grup wiekowych. Fundacja zrealizowała 5 projektów edukacyjnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasze projekty

„Równy start do kariery” skierowany wychowanków z domów dziecka

opis

„Pierwszy krok na rynek pracy” skierowany do uczniów szkół zawodowych
Nauka+zawód = Praca. Oferta dla techników” skierowany do uczniów szkół zawodowych
„Kobiór łączy pokolenia” – skierowany do prawie wszystkich grup wiekowych małej społeczności Kobióra (woj. Śląskiej)

Ponadto Fundacja współpracowała i nadal współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, np. z Urzędem Marszałkowskim w kwestii Zakładów Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych, czy z Miastem st. Warszawy jako partnerze w zakresie wspólnego przygotowania wniosków o dofinansowania projektów.

Z Fundacją współpracują specjaliści z zakresu różnych dziedzin, m.in. psychologii, prawa, muzyki, angielskiego, a także konsultanci funduszy europejskich.

Główna siedziba mieści się w Katowicach, natomiast w Warszawie prowadzi dodatkowo biuro.