Staff Member position Manager

Jest Dyrektorem Zarządu Europejskiej Fundacji Kultury. Jest także Akredytowanym Konsultantem Funduszy Europejskich.